Three paintings by Lucassen in ‘Cut Painting!’ | 24 February 2023

I have compiled three paintings by Reinier Lucassen in the ‘Cut painting!’ exhibition, dating from various years. Next to each other all in a row, I have shaped Lucassen’s work into a triptych on the wall opposite the interior playground belonging to the former Burgerweeshuis. Reinier Lucassen transforms verbal and visual poetry into paint. Even the signature and the date is part of the figuration in each painting.
White letters in the monochrome black surface are written on the first canvas to the left: ‘P.T.T.R.G.A.3’. The handwriting and the abbreviation makes me think of ‘L.H.O.O.Q.’ on a painting by Francis Picabia. When you pronounce this in French, it sounds like: ‘Elle a chaud au cul’- ‘She has a hot arse’.
And look at how the figuration of the middle painting, ‘Inside Outside’, fits so well with the adjacent setting, the concrete circular forms in the floor of the little playground.
The title of the third painting is ‘No (Historic development of script into image)’. There is an about-face in the title, and a contrary development. You would expect, as history is said to teach us, the reverse to be true: from ‘image’ to ‘script’.
Anyway, have you noticed it already? The number three occurs on all three of the canvases. It is self-evident that the canvas where ‘=3’ is pictured large, forms the final piece in my compilation of the triptych.

MS

In de tentoonstelling ‘Cut Painting!’ breng ik van de kunstenaar Reinier Lucassen drie schilderijen uit verschillende jaren bijeen. In een rijtje naast elkaar, heb ik het werk van Lucassen geformeerd als een drieluik op de wand tegenover de binnenspeelplaats van het voormalig Burgerweeshuis. Reinier Lucassen zet verbale en visuele poëzie om in verf. Zelfs de handtekening en het jaartal is onderdeel van de figuratie op elk schilderij.
Op het eerste doek links, staat met witte letters in het monochroom zwarte vlak: ‘988Lucassen’ en ‘P.T.T.R.G.A.3’. Het handschrift en de afkorting doet me denken aan ‘L.H.O.O.Q.’ op een schilderij van Francis Picabia. Wanneer je dat uitspreekt in het Frans, dan klinkt het als: ‘Elle a chaud au cul’ – ‘Ze heeft een hete reet’.
En kijk eens hoe de figuratie van het middelste schilderij ‘Inside Outside’ goed aansluit op de nabije omgeving, de betonnen cirkelvormen in de vloer van de kleine speeltuin.
De titel van het derde schilderij is ‘No (Historische ontwikkeling van schrift naar beeld)’. In de titel is sprake van een ommekeer en tegengestelde ontwikkeling. Je zou verwachten, zo leert ons de geschiedenis zegt men, dat het andersom is: van ‘beeld’ naar ‘schrift’.
Overigens, had je het zelf ook al opgemerkt? Op alle drie de doeken komt het cijfer drie voor. Het spreekt voor zich dat het doek, waarop ‘=3’ groot is afgebeeld, het sluitstuk vormt in mijn samenstelling van het drieluik.

MS

Text from: ‘Cut Painting!’, digital publication (NL/EN), page 29/34. PDF:

BPD Martijn Sandberg Cut Painting.pdf

‘Cut Painting!’ is the title of the online publication, published as a sequel to the eponymous exhibition in 2022 at Burgerweeshuis, Amsterdam.
Martijn Sandberg has made a selection of his own works – the cut paintings – for this exhibition, as well as works of art from the BPD Art Collection.

More info and photos of the exhibtion ‘Cut Painting!’ can be found here, in section ‘cut paintings’.

Three paintings by Lucassen, ‘Cut Painting!’, Martijn Sandberg, 2022, BPD Amsterdam.

‘Inside outside’, Lucassen, 1992/1995, oil on canvas, 100cm x 100cm.

Cut Painting!’, Martijn Sandberg, digital publication (Dutch/English), page 29/34, PDF.