Sorry No Image Yet

A cut painting plays with light and shadow. Even the lack of image is elevated to image. Gazing at the perforated surface from different viewing angles, a range of letters appears and disappears within the figuration: ‘Sorry No Image Yet’.

Een cut painting speelt met licht en schaduw. Zelfs het gebrek aan beeld wordt tot beeld verheven. Kijkend vanuit verschillende zichthoeken naar het geperforeerde oppervlak, verschijnt en verdwijnt in de figuratie een reeks van letters: ‘Sorry No Image Yet’.

Title: ‘Sorry No Image Yet’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Sorry No Image Yet’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.