Cut The Crap

“I don’t paint, but cut my paintings. I make ‘cut paintings’. Just as in the cut painting ‘Cut The Crap’, ‘cut painting’ becomes an imperative slogan to chant: ‘Cut painting!” MS

“Ik schilder niet, maar snij mijn schilderijen. Ik maak ‘cut paintings’. Net als in de cut painting ‘Cut The Crap’ wordt ‘cut painting’ in gebiedende wijs een leuze om te scanderen: ‘Cut painting!’” MS

Title: ‘Cut The Crap’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Cut The Crap’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.