Cut Paintings

Cut Paintings

Cut Paintings

Inside the Vishal, we see black aluminium creations by the artist Martijn Sandberg. Texts are concealed in the objects that you only see when you walk past them, or as soon as you take a photograph of them. ‘Sorry No Image Yet’ is the funniest.

Binnen in de Vishal zien we zwart aluminium creaties van kunstenaar Martijn Sandberg. In de objecten gaan teksten schuil, die je pas ziet wanneer je erlangs bent gelopen, of zodra je er een foto van maakt. ‘Sorry No Image Yet’ is de grappigste.

”What would my cut paintings have looked like, hanging on a wall in an antique setting with pillars, hundreds of years ago?” MS

“Hoe zouden mijn cut paintings eruitzien, hangend aan de wand in een antieke setting met zuilen, honderden jaren geleden?” MS

Cut paintings
Martijn Sandberg
Perforated aluminium
Each 100cm x 100cm

Exhibition view, ‘Because’, De Vishal, Haarlem, August-October 2023.

Photos by: Peter Cuypers

Installation view of cut paintings, Martijn Sandberg, perforated aluminium, each: 100cm x 100cm.

Installation view of cut paintings, Martijn Sandberg, perforated aluminium, each: 100cm x 100cm.

Installation view of cut paintings, Martijn Sandberg, perforated aluminium, each: 100cm x 100cm.

Installation view of cut paintings, Martijn Sandberg, perforated aluminium, each: 100cm x 100cm.

Sorry No Image Yet

Sorry No Image Yet

Sorry No Image Yet

A cut painting plays with light and shadow. Even the lack of image is elevated to image. Gazing at the perforated surface from different viewing angles, a range of letters appears and disappears within the figuration: ‘Sorry No Image Yet’.

Een cut painting speelt met licht en schaduw. Zelfs het gebrek aan beeld wordt tot beeld verheven. Kijkend vanuit verschillende zichthoeken naar het geperforeerde oppervlak, verschijnt en verdwijnt in de figuratie een reeks van letters: ‘Sorry No Image Yet’.

Title: ‘Sorry No Image Yet’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Sorry No Image Yet’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

Cut The Crap

Cut The Crap

Cut The Crap

“I don’t paint, but cut my paintings. I make ‘cut paintings’. Just as in the cut painting ‘Cut The Crap’, ‘cut painting’ becomes an imperative slogan to chant: ‘Cut painting!” MS

“Ik schilder niet, maar snij mijn schilderijen. Ik maak ‘cut paintings’. Net als in de cut painting ‘Cut The Crap’ wordt ‘cut painting’ in gebiedende wijs een leuze om te scanderen: ‘Cut painting!’” MS

Title: ‘Cut The Crap’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Cut The Crap’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

Cut Painting!

Cut Painting!

Cut Painting!

Works by Martijn Sandberg are on view in his exhibition ‘Cut Painting!’ at the former Aldo van Eyck Burgerweeshuis, BPD Kunstcollectie, Amsterdam.
Martijn Sandberg has made a selection of his own works – the cut paintings – for this exhibition, as well as works of art from the BPD Art Collection.

In his cut paintings, carved text images, a subtle play is made between the image language and the significance of the image, prompting questions.
In these works with titles such as ‘Cut the crap’, ‘Wasted paint and canvas’, ‘Sorry no image yet’ and ‘Ready for the dump’, Martijn Sandberg examines with humour the meaning of the artwork and the sense and nonsense of art and artistry in general.
At the same time he also plays with colour and material in his work. By choosing golden, white, black or even rusty metal, he influences the significance too.

When You See All These Works So Fine Do Not Forget To Look At Mine

Martijn Sandberg created the cut painting ‘When you see all these works so fine do not forget to look at mine’, especially for the BPD Art Collection.
In the exhibition ‘Cut Painting!’ the new piece joins his other cut paintings, as well as a selection of works from the BPD Art Collection.
Martijn Sandberg made a choice from the collection, and included a painting by Daan van Golden, Reinier Lucassen, Maarten Ploeg and an early work by René Daniëls. He based his selections on personal preference, associations with image and content, but also his own remembrance of artworks, now in the BPD Art Collection.

Click here for a pdf of text in English.
Click here for a pdf of text in Dutch.

More info: Cut Painting!, exhibition folder (in Dutch), A2-pdf.

Publication

‘Cut Painting!’ is the title of the online publication, published as a sequel to the eponymous exhibition. The publication comprehensively displays the exhibition, with photos and Martijn Sandberg’s notes on the cut paintings and his choices from the BPD Kunstcollectie.

Let yourself be guided through the story he has assembled from the cut paintings and the work by René Daniëls, Günther Foerg, Daan van Golden, Reinier Lucassen, Pieter Laurens Mol, Jan van Munster, Maarten Ploeg, Jan Roeland, Jan Schoonhoven and Han Schuil.

The digital publication (Dutch/English) may be downloaded here as a pdf:

BPD Martijn Sandberg Cut Painting.pdf

‘Cut Painting!’
Martijn Sandberg
April – November 2022
BPD Kunstcollectie, IJsbaanpad 1, Amsterdam (open by appointment)
www.bpdkunstcollectie.nl

Photos by: Adriaan van Dam, Peter Cuypers (5,6)

‘When You See’ (2022) Martijn Sandberg, ‘Tweeluik’ (1965) Daan van Golden.

‘Fresh From The Easel’, ‘Ready For The Dump’, diptych, Martijn Sandberg.

‘Zonder Titel’ (2004), Han Schuil, ‘Wit Reliëf’ (1965) Jan Schoonhoven.

‘Wit Reliëf’ (1965) Jan Schoonhoven, ‘Pity The Poor Artist’, Martijn Sandberg.

‘When You See’, Martijn Sandberg, cut painting, perforated aluminium, 100cm x 100cm x 2cm.

‘What Fun Canvas Done’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, 100cm x 100cm x 2cm.

Cut paintings by Martijn Sandberg, perforated aluminium, each 100cm x 100cm.

Wasted Time And Money

Wasted Time And Money

Wasted Time And Money

“Art costs a pretty penny, but then you do have something to show for it. The work of art is synonymous with the title: wasted time, and money down the drain. It is indeed this aspect that makes art meaningful and determines the value of art, for art is in essence pointless. Art is distinct from the functional, art does not serve. Art refers to art, and only serves the muse.” MS

“Kunst kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Het kunstwerk is synoniem met de titel: verspilde tijd en weggegooid geld. Het is inderdaad dit aspect dat kunst betekenisvol maakt en de waarde van kunst bepaalt, want kunst is in wezen nutteloos. Kunst onderscheidt zich van het functionele, kunst is niet dienstbaar. Kunst verwijst naar kunst, en dient alleen de muze.” MS

Title: ‘Wasted Time And Money’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Wasted Time And Money’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

Too Bored To Paint

Too Bored To Paint

Too Bored To Paint

“When asked “What do you think of the painting?”, my answer is often: ‘’What I like most about the painting, is the title.’’ My artworks have no titles. The cut paintings are ‘untitled’. The title is the artwork, the artwork is the title.” MS

“‘Wat vind je van het schilderij?’ Op die vraag is vaak mijn antwoord: ”Wat ik het mooist vind aan het schilderij, is de titel.” Mijn kunstwerken hebben geen titels. Al de cut paintings zijn ‘zonder titel’. De titel is het kunstwerk, het kunstwerk is de titel.” MS

‘Too Bored To Paint’ – Another nice excuse, from the cut paintings.

Title: ‘Too Bored To Paint’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Too Bored To Paint’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

Too Busy To Paint

Too Busy To Paint

Too Busy To Paint

‘Too Busy To Paint’ – Another nice excuse, from the cut paintings.

Title: ‘Too Busy To Paint’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Too Busy To Paint’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

Too Drunk To Paint

Too Drunk To Paint

Too Drunk To Paint

“All the cut paintings have no date. Like a signature in the bottom right hand corner, putting a date there is so out of date. My cut paintings are ‘undated’ – in other words, ‘timeless’ and of all times.” MS

“Al de cut paintings zijn ‘ongedateerd’. Net als een handtekening rechtsonder in de hoek, is de vermelding van een jaartal zo gedateerd en uit de tijd. Mijn cut paintings zijn zonder jaartal – met andere woorden ‘tijd-loos’ en van alle tijden.” MS

Another nice cut painting, titled ‘Too Drunk To Paint’.

Title: ‘Too Drunk To Paint’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Too Drunk To Paint’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

Angel

Angel

Angel

“The muse is my client. I listen carefully. I listen to the murmur of the muse. “Paint it white, shining bright”. Her word is law. The canvas is white.” MS

“De muze is mijn opdrachtgever. Ik leg mijn oor te luisteren. Ik luister naar het gemurmel van de muze. “Paint it white, shining bright”. Haar woord is wet. Het doek is wit.” MS

Title: ‘Angel’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Angel’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

Raven

Raven

Raven

“I make language-images with image language. I do not procure letters from some existing font obtainable from a supermarket. I don’t shop around in what I call ‘Letter Paradise’, for convenience’s sake. I sing a different tune when casting my letters. All the letter forms you see in my work are by my own hand, just as a painter creates the figuration on canvas himself.” MS“Met beeld-taal maak ik taal-beelden. Ik gebruik geen letters van een of ander bestaand font, die je kunt halen bij de supermarkt. Ik doe niet aan shoppen in Luiletterland. Voor het gieten van mijn letters tap ik uit een ander vaatje. Al de lettervormen die je in mijn werk ziet, zijn van mijn hand, net zoals een schilder de voorstelling op een doek zelf vormgeeft.” MS

Title: ‘Raven’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Raven’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

Im Westen nichts Neues

Im Westen nichts Neues

Im Westen nichts Neues

A painting hangs on the wall, titled ‘Im Westen nichts Neues’. Drips on the canvas compose a message from the Art Land front: ‘Nothing new, nothing the matter, we continue to paint’.

Op de wand hangt een schilderij, getiteld ‘Im Westen nichts Neues’. Druipers op het doek vormen een bericht van het front uit Kunstenland: ‘Niks nieuws, niks aan de hand, we verven verder’.​

Title: ‘Im Westen nichts Neues’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Im Westen nichts Neues’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

What Fun Canvas Done

What Fun Canvas Done

What Fun Canvas Done

“A cut painting is ‘serious fun’. How do you give form to a painting without content? What is actually to be seen on a painting without content?
The work of art is complete. The paint is finalised. Don’t do anything more. It is time for a painter’s rhyme: ‘What fun, canvas done’.” MS

“Een cut painting is ‘serious fun’. Hoe geef je vorm aan een schilderij zonder inhoud? Wat is er eigenlijk te zien op een schilderij zonder inhoud?
Het kunstwerk is voltooid. De verf zit erop. Niets meer aan doen. Het is tijd voor een schildersrijm: ‘Wat een lol, doekje vol’.” MS

Title: ‘What Fun Canvas Done’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘What Fun Canvas Done’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

Fresh From The Easel

Fresh From The Easel

Fresh From The Easel

“As soon as a painting comes off the easel and the wet paint dries, the canvas alters and ages right before your eyes. The sparkling colours become dull. The craquelé sets in. The painting is ready for the dump.” MS

“Zodra een schilderij van de ezel komt en de natte verf opdroogt, verandert en veroudert het doek gelijk voor je ogen. De sprankelende kleuren worden dof. De craquelé treedt in. Het schilderij is klaar voor de dump.” MS

Title: ‘Fresh From The Easel’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated steel
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Fresh From The Easel’, Martijn Sandberg, perforated steel, size: 100cm x 100cm x 2cm.

Ready For The Dump

Ready For The Dump

Ready For The Dump

“As soon as a painting comes off the easel and the wet paint dries, the canvas alters and ages right before your eyes. The sparkling colours become dull. The craquelé sets in. The painting is ready for the dump.” MS

“Zodra een schilderij van de ezel komt en de natte verf opdroogt, verandert en veroudert het doek gelijk voor je ogen. De sprankelende kleuren worden dof. De craquelé treedt in. Het schilderij is klaar voor de dump.” MS

Title: ‘Ready For The Dump’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated steel
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Ready For The Dump’, Martijn Sandberg, perforated steel, size: 100cm x 100cm x 2cm.

Wasted Paint And Canvas

Wasted Paint And Canvas

Wasted Paint And Canvas

“Suppose we strip the painting of any depiction. What do you get if you reduce the painting without depiction to even less than pure paint on canvas? What does the artwork look like when you peel it down even more? Now it becomes interesting. I call it ‘art stripped bare’.” MS

“Laten we het schilderij eens ontdoen van de voorstelling. Wat is het wat je krijgt als je het schilderij zonder voorstelling nog verder reduceert dan puur verf op doek? Hoe ziet het kunstwerk eruit als je het nog meer uitkleedt? Nu wordt het interessant. Ik noem het ‘art stripped bare’.” MS

Title: ‘Wasted Paint And Canvas’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Wasted Paint And Canvas’, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

One More Canvas Full

One More Canvas Full

One More Canvas Full

​“A cut painting’s composition comprises holes. We look right through the ‘paint’ of the ‘painting’. Filling surfaces is my craft, I fill the surface with holes.” MS

“De compositie van een cut painting bestaat uit gaten. We kijken dwars door de ‘schil’ van het ‘schilderij’. ‘Vlakkenvullen is mijn vak’, zegt de vlakkenvuller, ‘ik vul het vlak met gaten’.” MS

Title: ‘One More Canvas Full’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘One More Canvas Full’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

Paint It Black

Paint It Black

Paint It Black

“I make Image Messages. I appeal to your imagination with the cut paintings. I supply the ‘refrain’ with the ‘letters & lyrics’. You invent the ‘couplets’ yourself, as it were. “Well, is this it? Is this all?”, you then say. Then I laugh up my sleeve and say: ”Yes, that’s it. That’s all. Nothing more. Nothing less. And you’ll just have to put up with it. Other than that, see if I care!’’ MS

“Ik maak Image Messages. Met de cut paintings doe ik een beroep op je voorstellingsvermogen. Ik lever het ‘refrein’. De ‘coupletten’, die verzin je er zelf als het ware bij. ‘Nou, is dit het? Is dit alles?”, zeg je dan. Dan lach ik in mijn vuistje en ik zeg: “Ja, dat is het. Dat is alles. Niets meer. Niets minder. Voor de rest, bekijk het maar!” MS

Title: ‘Paint It Black’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Peter Cuypers

‘Paint It Black’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

Pity The Poor Artist

Pity The Poor Artist

Pity The Poor Artist

“Another painting by Pity, the poor artist. It is my self-portrait as the ‘penniless painter’: “My name is Pity, the poor artist”.” MS

“Nog een werk van Pity, de arme artiest. Het is mijn zelfportret als ‘bedelend beeldend’ kunstenaar: “My name is Pity, the poor artist”.” MS

Title: ‘Pity The Poor Artist’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Title: ‘Too Poor To Paint’
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photos by: Peter Cuypers

‘Pity The Poor Artist’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

‘Too Poor To Paint’, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm x 2cm.

No Image No Message

No Image No Message

No Image No Message

In the cut paintings, such as ‘Sorry No Image Yet’ and ‘No Image No Message’, there is a subtle play between the language of the image and the significance of the image, and this gives rise to questions. Here, even the lack of image seems to be elevated to an image by the artist.

In de cut paintings, zoals ‘Sorry No Image Yet’ en ‘No Image No Message’, wordt een subtiel spel gespeeld tussen de beeldtaal en de betekenis van het beeld, dat vragen oproept. Zelfs het gebrek aan beeld lijkt hier door de kunstenaar tot beeld te zijn verheven.

Title: ‘No Image No Message’ #1
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Title: ‘No Image No Message’ #6
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: 100cm x 100cm x 2cm

Photos by: Tom Haartsen

‘No Image No Message’ #1, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm.

‘No Image No Message’ #6, Martijn Sandberg, perforated aluminium, size: 100cm x 100cm.

Image Messages

Image Messages

Image Messages

Installation view ‘No Image No Message’, solo exhibition ‘Image Messages’.
Galerie Markus Richter, Berlin/ D, 2002.
Wallpaper and perforated aluminium series #1-#6.

Title: ‘No Image No Message’ #1-#6
Artist: Martijn Sandberg
Material: perforated aluminium
Size: each, 100cm x 100cm x 2cm

Photo by: Uwe Walter

‘No Image No Message’ #1-#6, Martijn Sandberg, perforated aluminium, each: 100cm x 100cm.